Privatlivspolitik

Når du udfylder kontaktformularen, vil vi behandle de angivne personoplysninger for at kunne kontakte dig angående din forespørgsel.

Personoplysninger vi behandler:

Navn
E-mailadresse
Telefonnummer
Virksomhed

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger, som du giver i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen, er legitim interesse, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi gemmer oplysningerne udelukkende for at kunne besvare din henvendelse.

Opbevaringstid

Dine personoplysninger arkiveres ikke andre steder end i den mail, vi modtager, når du udfylder kontaktformularen. Vi sletter mails løbende, hvorefter dine personoplysninger ikke længere er os i hænde.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder vedrørende de personoplysninger du givet os:

Adgang til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har registreret på dig.
Ret til at få slettet oplysninger, når registreringen ikke længere er nødvendig for opfyldelse af det oprindelige formål.
Adgang til at få udleveret eller fremsendt de oplysninger, du har afgivet i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, evt. per e-mail.

Indvendinger mod vores behandling af personoplysninger kan rettes til info@workhaus.dk

Det er muligt at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger, herunder også manglende opfyldelse af den registreredes rettigheder. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.